☆☆دختر بارونی☆☆ tag:http://hertcity.mihanblog.com 2018-05-24T20:13:57+01:00 mihanblog.com سرمایه 2008-09-08T00:39:00+01:00 2008-09-08T00:39:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/123 آوا سرمایه هركس حرف هایی است كه برای نگفتن دارد- هانری پوانکاره 2008-06-30T23:37:00+01:00 2008-06-30T23:37:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/122 آوا

]]>
علیرضا بدیع 2008-06-24T21:36:00+01:00 2008-06-24T21:36:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/121 آوا آورده است چشم سیاهت یقین به منهم آفرین به چشم تو ، هم آفرین به من من ناگزیر سوختنم ، چون که زل زده ست خورشید تیز چشم تو با ذربین به من یاران راستین مرا می دهد نشان این مارهای سرزده از آستین به من تا دست من به حلقه زلفت مزین است ، انگار داده است سلیمان نگین به منمحدوده ی قلمرو من چین زلف توست از عرش تا به فرش رسیده ست این به من

آورده است چشم سیاهت یقین به من
هم آفرین به چشم تو ، هم آفرین به من
من ناگزیر سوختنم ، چون که زل زده ست
خورشید تیز چشم تو با ذربین به من
یاران راستین مرا می دهد نشان
این مارهای سرزده از آستین به من
تا دست من به حلقه زلفت مزین است ،
انگار داده است سلیمان نگین به من
محدوده ی قلمرو من چین زلف توست
از عرش تا به فرش رسیده ست این به من


]]>
بدون شرح.......... 2008-05-31T23:36:00+01:00 2008-05-31T23:36:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/120 آوا

]]>
دیرست ای امید! 2008-05-16T23:35:00+01:00 2008-05-16T23:35:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/119 آوا دیرست ای امید جای درنگ نیست صبرم تمام شد عشق است و ننگ نیست مردم در انتظار من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نیست دریا نورد شو بر کوه ها بزن از قله ها بیا من مرغ خسته ام بسیار تیره شب که به الماس اشک ها در انتظار ، شیشه ی شب را شکسته ام دیرست ای امید بگذر زه رود ها دریا نورد باش مرد نبرد باش بر شو به کوه ها هنگامه گرد باشاز بیشه ها بیا بشتاب و مرد باش من مرغ خسته ام من پای بسته ام دیر است ای امید جای درنگ نیست صبرم تمام شد عشق است و ننگ نیست مردم در انتظار من عاشق تو ام دل عاشق ز سنگ نیست

دیرست ای امید
جای درنگ نیست
صبرم تمام شد
عشق است و ننگ نیست
مردم در انتظار
من عاشق تو ام
دل عاشق ز سنگ نیست
دریا نورد شو
بر کوه ها بزن
از قله ها بیا
من مرغ خسته ام
بسیار تیره شب که به الماس اشک ها
در انتظار ، شیشه ی شب را شکسته ام
دیرست ای امید
بگذر زه رود ها
دریا نورد باش
مرد نبرد باش
بر شو به کوه ها
هنگامه گرد باش
از بیشه ها بیا
بشتاب و مرد باش
من مرغ خسته ام
من پای بسته ام
دیر است ای امید
جای درنگ نیست
صبرم تمام شد
عشق است و ننگ نیست
مردم در انتظار
من عاشق تو ام
دل عاشق ز سنگ نیست

]]>
شکستن.......... 2008-05-09T01:35:00+01:00 2008-05-09T01:35:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/118 آوا وقتی که تنها نشستم عاشق نبودی ببینی در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی وقتی خدا شاهدم شد در دادگاه صداقت گفتم تو را می پرستم عاشق نبودی ببینی بال دلم را شکستی اما در آن اوج غم نیز از دام چشمت نرستم عاشق نبودی ببینی وقتی که در شهر اندوه دروازه های دلم را بر روی یادت نبستم عاشق نبودی ببینی دل را شکستی گذشتم، از من گسستی گذشتم در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی وقتی که تنها نشستم عاشق نبودی ببینی
در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی
وقتی خدا شاهدم شد در دادگاه صداقت
گفتم تو را می پرستم عاشق نبودی ببینی
بال دلم را شکستی اما در آن اوج غم نیز
از دام چشمت نرستم عاشق نبودی ببینی
وقتی که در شهر اندوه دروازه های دلم را
بر روی یادت نبستم عاشق نبودی ببینی
دل را شکستی گذشتم، از من گسستی گذشتم
در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی

]]>
گل زیبا 2008-05-05T06:35:00+01:00 2008-05-05T06:35:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/117 آوا

]]>
سخنان امام حسن عسگری(َع) 2008-04-28T23:34:00+01:00 2008-04-28T23:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/116 آوا  چقدر زشت است مومن به چیزی علاقه مند باشد که او را خوار کند.ز شهوت طلبی و حب ریاست بپرهیزید که این دو صفت تو را به هلاکت می نشاند.بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است.


 چقدر زشت است مومن به چیزی علاقه مند باشد که او را خوار کند.

ز شهوت طلبی و حب ریاست بپرهیزید که این دو صفت تو را به هلاکت می نشاند.

بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است.

]]>
دل.......... 2008-04-25T00:34:00+01:00 2008-04-25T00:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/115 آوا یک عکس چسبانده ام به اتاق ام . نور از قابش می گذرد .همیشه طره ای از آفتاب ، رویش است. یک شکاف مانند می شود که میانه اش پیدا نیست، بس که نور هست. عکس، عکس یک دست مهربان است. دست خیلی مهربان و نرم . دستی که انگشت های کشیده دارد و ناخن هایش ، مرتب است . دست توست، ولی کسی نمی بیند. قاب، خالی است. فقط تو را نشانم می دهد. به خصوص صبح ها ... وقتی کلاغ ها حس می کنند با قارقارشان می توانند خواب های طلایی من را کدر کنند... یک عکس چسبانده ام به اتاق ام . نور از قابش می گذرد .
همیشه طره ای از آفتاب ، رویش است. یک شکاف مانند می شود که میانه اش پیدا نیست، بس که نور هست.
عکس، عکس یک دست مهربان است. دست خیلی مهربان و نرم . دستی که انگشت های کشیده دارد و ناخن هایش ، مرتب است . دست توست، ولی کسی نمی بیند. قاب، خالی است. فقط تو را نشانم می دهد. به خصوص صبح ها ... وقتی کلاغ ها حس می کنند با قارقارشان می توانند خواب های طلایی من را کدر کنند...

]]>
خیال خوش! 2008-04-14T05:34:00+01:00 2008-04-14T05:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/114 آوا سلام دوستای خوبم یه شعر جدید از خودم گذاشتم که اگه نظرتون رو درموردش بهم بگید ممنون می شم امیدوارم با نظراتتون بهم کمک کنید آوا...خیال خوش!صبح است ولی از رخ زردت خبری نیست ره برده ای از یاد که از تو اثری نیست؟غیر از طمع جان من و عشوه و صد ناز در پنجه ی چشمان سیاهت هنری نیست گر چند که جان می کشی از من تو به هر نیم نگاهیبستان دل ما را که در این دل دگری نیست اندیشه ی ابروی کمانت به من آموخت بر تیغ برنده ی نگاهت سپری نیست این شعله ی سوزان که دگر سرد نگردد هم پایه ی این آتش سرکش شرری نیست تن می دهد ا

سلام دوستای خوبم
یه شعر جدید از خودم گذاشتم که اگه نظرتون رو درموردش بهم بگید ممنون می شم
امیدوارم با نظراتتون بهم کمک کنید

آوا...

خیال خوش!

صبح است ولی از رخ زردت خبری نیست
ره برده ای از یاد که از تو اثری نیست؟
غیر از طمع جان من و عشوه و صد ناز
در پنجه ی چشمان سیاهت هنری نیست
گر چند که جان می کشی از من تو به هر نیم نگاهی
بستان دل ما را که در این دل دگری نیست
اندیشه ی ابروی کمانت به من آموخت
بر تیغ برنده ی نگاهت سپری نیست
این شعله ی سوزان که دگر سرد نگردد
هم پایه ی این آتش سرکش شرری نیست
تن می دهد این دل به نگاهت که بدانی
خوش تر ز خیالت که دگر همسفری نیست...

]]> 2008-04-13T04:34:00+01:00 2008-04-13T04:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/113 آوا

]]>
2008-04-13T04:34:00+01:00 2008-04-13T04:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/112 آوا

]]>
در انتظار 2008-04-13T04:34:00+01:00 2008-04-13T04:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/111 آوا

]]>
علیرضا بدیع 2008-04-13T04:34:00+01:00 2008-04-13T04:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/110 آوا یه شعر خیلی زیبا از علیرضا بدیع گذاشتم که خودم خیلی دوستش دارم . آقای بدیع با این که سن و سال زیادی ندارن ولی خیلی زیبا شعر می گن. شعر رو بخونید و کمی هم روش دقت کنید .واقعا زیباست ...با استکان قهوه عوض کن دوات را بنویس توی دفتر من چشم هات را بر روزهای مرده تقویم خط بزن وا کن تمام پنجره های حیات را خواننده ی کتیبه ی چشم ولبت منم پر رنگ کن بخاط من این نکات را ما را فقط به خاطر هم آفریده اند آن گونه که خواجه و شاخ نبات را نام تو با نسیم نشابور می رود تا از غبار غم بتکاند هرات رایک لحظه رو به معبد یه شعر خیلی زیبا از علیرضا بدیع گذاشتم که خودم خیلی دوستش دارم . آقای بدیع با این که سن و سال زیادی ندارن ولی خیلی زیبا شعر می گن. شعر رو بخونید و کمی هم روش دقت کنید .
واقعا زیباست ...

با استکان قهوه عوض کن دوات را
بنویس توی دفتر من چشم هات را
بر روزهای مرده تقویم خط بزن
وا کن تمام پنجره های حیات را
خواننده ی کتیبه ی چشم ولبت منم
پر رنگ کن بخاط من این نکات را
ما را فقط به خاطر هم آفریده اند
آن گونه که خواجه و شاخ نبات را
نام تو با نسیم نشابور می رود
تا از غبار غم بتکاند هرات را
یک لحظه رو به معبد بودائیان بایست !
از نو بدل به بتکده کن سومنات را
حالا بایست! دور و برت را نگاه کن
تسخیر کرده ای همه کائنات را
تا پلک می زنی ، همه گمراه می شوند
بر روی ما مبند کتاب نجات را ...


]]>
بهشون فکر کنید 2008-04-13T04:34:00+01:00 2008-04-13T04:34:00+01:00 tag:http://hertcity.mihanblog.com/post/109 آوا آنان که روی از درگاه من برگردانده اند اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است ...دیگران به کرده های شما بیشتر توجه دارند تا به گفته های شما.به جای آن که بر تاریکی لعنت بفرستی ، شمعی روشن کن!مردم اغلب از نبود وقت، شکایت می کنند؛ در حالی که مشکل اصلی آنها بی هدفی است.بر عمرت حریص تر باش تا بر درهم و دینارت. آنان که روی از درگاه من برگردانده اند اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است ...


دیگران به کرده های شما بیشتر توجه دارند تا به گفته های شما.

به جای آن که بر تاریکی لعنت بفرستی ، شمعی روشن کن!

مردم اغلب از نبود وقت، شکایت می کنند؛ در حالی که مشکل اصلی آنها بی هدفی است.

بر عمرت حریص تر باش تا بر درهم و دینارت.

]]>