تبلیغات
☆☆دختر بارونی☆☆ - مطالب نغز درمانی
نغزها

 مؤدب باش :حتی اگر درونا بی ادب هستی ؛ مؤدب باش ؛ کسی تفاوت آن دو را نخواهد فهمید .

متواضع باش : حتی اگر درونا مغرور هستی ؛ متواضع باش ؛ کسی تفاوت آن دو را نخواهد فهمید .

آرام باش ؛ حتی اگر درونا مضطرب هستی و نا آرام , آرام باش هیچ کس تفاوت آن دو را نخواهد فهمید .

صبور باش حتی اگر درونا کم طاقت هستی , صبور باش هیچ کس تفاوت آن دو را نخواهد فهمید .

مهارت امتناع بیاموز"نه نه نه نه " خود را به راحتی زیر دست و پا نینداز. یاد بگیر که کوتاه و مؤدبانه  نه  بگویی .

نوشته شده توسط آوا در جمعه 2 فروردین 1387 و ساعت 10:03 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-
نغز درمانی

همه را دوست داشته باش و به بعضی اعتماد کن ،تنها سفرکن و به هیچکس بدی نکن و از هیچ کس نفرت نداشته باش .

تمیزی ، روش مادی و توبه روش معنوی پاک گردانی جسم و روح است .

قاطع باش حتی اگر درونا چنین نیستی  قاطع باش ؛ هیچ کس تفاوت آن دو را نخواهد فهمید .

بهتر انجام دادن کارها بهتر از بزرگتر انجام دادن آنهاست .

قوی باش حتی اگر درونا ضعیف هستی ؛ قوی باش ؛ هیچ کس تفاوت آن دو را نخواهد فهمید.

از زمان یا کلمات با بی توجهی استفاده نکن ؛ هیچ کدام قابل بازگشت نیستند.

نوشته شده توسط آوا در سه شنبه 14 اسفند 1386 و ساعت 10:03 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-
۳
برنده ها کاری را انجام می دهند که بازنده ها برای آن کارها ارزشی قایل نیستند .
نوشته شده توسط آوا در یکشنبه 5 اسفند 1386 و ساعت 06:02 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-
۲
قوی باش حتی اگر درونا ضعیف هستی ؛ قوی باش ؛ هیچ کس تفاوت آن دو را نخواهد فهمید.
نوشته شده توسط آوا در شنبه 13 بهمن 1386 و ساعت 08:02 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-
برنده باش
برنده ها کاری را انجام می دهند که بازنده ها برای آن کارها ارزشی قایل نیستند .
نوشته شده توسط آوا در جمعه 12 بهمن 1386 و ساعت 11:02 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-
۱
اهالی یک دهکده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا کنند. در روز موعود،تنها یک پسر بچه با خودش چترآورده بود و این یعنی ایمان
نوشته شده توسط آوا در جمعه 12 بهمن 1386 و ساعت 10:02 ق.ظ [+] | نظرات ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-