☆☆دختر بارونی☆☆ http://hertcity.mihanblog.com 2018-05-24T20:13:56+01:00 text/html 2008-09-08T00:39:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا سرمایه http://hertcity.mihanblog.com/post/123 سرمایه هركس حرف هایی است كه برای نگفتن دارد- text/html 2008-06-30T23:37:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا هانری پوانکاره http://hertcity.mihanblog.com/post/122 <p align="center"><img src="http://hertcity.persiangig.com/aks/ava.hoo.ir.jpg" /></p> text/html 2008-06-24T21:36:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا علیرضا بدیع http://hertcity.mihanblog.com/post/121 <p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/line/n.gif" align="baseline" border="0" />آورده است چشم سیاهت یقین به من<br />هم آفرین به چشم تو ، هم آفرین به من <br />من ناگزیر سوختنم ، چون که زل زده ست <br />خورشید تیز چشم تو با ذربین به من <br />یاران راستین مرا می دهد نشان <br />این مارهای سرزده از آستین به من <br />تا دست من به حلقه زلفت مزین است ، <br />انگار داده است سلیمان نگین به من<br />محدوده ی قلمرو من چین زلف توست <br />از عرش تا به فرش رسیده ست این به من </font></p><p><font color="#ff00ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/aks1/153625nqc2f58k5n.gif" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><br /></p> text/html 2008-05-31T23:36:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا بدون شرح.......... http://hertcity.mihanblog.com/post/120 <p align="center"><img hspace="0" src="http://tehransar.ir/pics/e76a9b54be1919c1d3855bb65b64979b.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-05-16T23:35:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا دیرست ای امید! http://hertcity.mihanblog.com/post/119 <p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/line/1193813497.gif" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><font color="#ff00ff" size="2">دیرست ای امید <br />جای درنگ نیست <br />صبرم تمام شد <br />عشق است و ننگ نیست <br />مردم در انتظار <br />من عاشق تو ام <br />دل عاشق ز سنگ نیست <br />دریا نورد شو <br />بر کوه ها بزن <br />از قله ها بیا <br />من مرغ خسته ام <br />بسیار تیره شب که به الماس اشک ها <br />در انتظار ، شیشه ی شب را شکسته ام <br />دیرست ای امید <br />بگذر زه رود ها <br />دریا نورد باش <br />مرد نبرد باش <br />بر شو به کوه ها <br />هنگامه گرد باش<br />از بیشه ها بیا <br />بشتاب و مرد باش <br />من مرغ خسته ام <br />من پای بسته ام <br />دیر است ای امید <br />جای درنگ نیست <br />صبرم تمام شد <br />عشق است و ننگ نیست <br />مردم در انتظار <br />من عاشق تو ام <br />دل عاشق ز سنگ نیست</font> </p> text/html 2008-05-09T01:35:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا شکستن.......... http://hertcity.mihanblog.com/post/118 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i28.tinypic.com/2cctitx.jpg" align="baseline" border="0" /><font color="#ff33ff" size="2">وقتی که تنها نشستم عاشق نبودی ببینی <br />در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی <br />وقتی خدا شاهدم شد در دادگاه صداقت <br />گفتم تو را می پرستم عاشق نبودی ببینی <br />بال دلم را شکستی اما در آن اوج غم نیز <br />از دام چشمت نرستم عاشق نبودی ببینی <br />وقتی که در شهر اندوه دروازه های دلم را <br />بر روی یادت نبستم عاشق نبودی ببینی <br />دل را شکستی گذشتم، از من گسستی گذشتم <br />در خویشتن می شکستم عاشق نبودی ببینی </font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/287144.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-05-05T06:35:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا گل زیبا http://hertcity.mihanblog.com/post/117 <p align="center"><img style="WIDTH: 380px; HEIGHT: 617px" height="617" hspace="0" src="http://i31.tinypic.com/2mwwgpd.jpg" width="380" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-28T23:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا سخنان امام حسن عسگری(َع) http://hertcity.mihanblog.com/post/116 <p align="center"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/line/1193813497.gif" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><br /><font color="#cc33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" /> چقدر زشت است مومن به چیزی علاقه مند باشد که او را خوار کند.<br /></font></p><p align="center"><font color="#cc33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#cc33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />ز شهوت طلبی و حب ریاست بپرهیزید که این دو صفت تو را به هلاکت می نشاند.</font></p><p align="center"><font color="#cc33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#cc33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است.</font></p><p align="center"><font color="#cc33ff" size="2"></font></p><p align="center"><img style="WIDTH: 273px; HEIGHT: 418px" height="418" hspace="0" src="http://tadidareyar.persiangig.ir/image/(478).jpg" width="273" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-25T00:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا دل.......... http://hertcity.mihanblog.com/post/115 <p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i27.tinypic.com/zluez9.jpg" align="baseline" border="0" />یک عکس چسبانده ام به اتاق ام . نور از قابش می گذرد .<br />همیشه طره ای از آفتاب ، رویش است. یک شکاف مانند می شود که میانه اش پیدا نیست، بس که نور هست. <br />عکس، عکس یک دست مهربان است. دست خیلی مهربان و نرم . دستی که انگشت های کشیده دارد و ناخن هایش ، مرتب است . دست توست، ولی کسی نمی بیند. قاب، خالی است. فقط تو را نشانم می دهد. به خصوص صبح ها ... وقتی کلاغ ها حس می کنند با قارقارشان می توانند خواب های طلایی من را کدر کنند...</font></p><p align="center"><font color="#ff00ff" size="2"></font></p><p align="center"><img style="WIDTH: 386px; HEIGHT: 567px" height="567" hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/1r9og2.jpg" width="386" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-14T05:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا خیال خوش! http://hertcity.mihanblog.com/post/114 <p align="center"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/line/1193813497.gif" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center">سلام دوستای خوبم <br />یه شعر جدید از خودم گذاشتم که اگه نظرتون رو درموردش بهم بگید ممنون می شم <br />امیدوارم با نظراتتون بهم کمک کنید </p><p align="center">آوا...<br /></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://i25.tinypic.com/2m4c0ef.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><font color="#ff33ff" size="3">خیال خوش!</font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="3"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff"><img hspace="0" src="http://i32.tinypic.com/1t2b78.jpg" align="baseline" border="0" /></font><font color="#ff33ff" size="2">صبح است ولی از رخ زردت خبری نیست <br />ره برده ای از یاد که از تو اثری نیست؟<br />غیر از طمع جان من و عشوه و صد ناز <br />در پنجه ی چشمان سیاهت هنری نیست <br />گر چند که جان می کشی از من تو به هر نیم نگاهی<br />بستان دل ما را که در این دل دگری نیست <br />اندیشه ی ابروی کمانت به من آموخت <br />بر تیغ برنده ی نگاهت سپری نیست <br />این شعله ی سوزان که دگر سرد نگردد <br />هم پایه ی این آتش سرکش شرری نیست <br />تن می دهد این دل به نگاهت که بدانی<br />خوش تر ز خیالت که دگر همسفری نیست...</font></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://i32.tinypic.com/2e4vr77.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center" /> text/html 2008-04-13T04:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا http://hertcity.mihanblog.com/post/113 <p align="center"><img style="WIDTH: 462px; HEIGHT: 374px" height="374" hspace="0" src="http://i32.tinypic.com/10px9ie.jpg" width="462" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-13T04:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا http://hertcity.mihanblog.com/post/112 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i31.tinypic.com/sn2rt2.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-13T04:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا در انتظار http://hertcity.mihanblog.com/post/111 <p align="center"><img hspace="0" src="http://i32.tinypic.com/2ujtjeu.jpg" align="baseline" border="0" /></p> text/html 2008-04-13T04:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا علیرضا بدیع http://hertcity.mihanblog.com/post/110 <p align="center">یه شعر خیلی زیبا از علیرضا بدیع گذاشتم که خودم خیلی دوستش دارم . آقای بدیع با این که سن و سال زیادی ندارن ولی خیلی زیبا شعر می گن. شعر رو بخونید و کمی هم روش دقت کنید .<br />واقعا زیباست ...</p><p align="center" /><p align="center"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/aks1/153625nqc2f58k5n.gif" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://hertcity.persiangig.com/line/n.gif" align="baseline" border="0" />با استکان قهوه عوض کن دوات را <br />بنویس توی دفتر من چشم هات را <br />بر روزهای مرده تقویم خط بزن <br />وا کن تمام پنجره های حیات را <br />خواننده ی کتیبه ی چشم ولبت منم <br />پر رنگ کن بخاط من این نکات را <br />ما را فقط به خاطر هم آفریده اند <br />آن گونه که خواجه و شاخ نبات را <br />نام تو با نسیم نشابور می رود <br />تا از غبار غم بتکاند هرات را<br />یک لحظه رو به معبد بودائیان بایست !<br />از نو بدل به بتکده کن سومنات را <br />حالا بایست! دور و برت را نگاه کن <br />تسخیر کرده ای همه کائنات را <br />تا پلک می زنی ، همه گمراه می شوند <br />بر روی ما مبند کتاب نجات را ...</font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://i25.tinypic.com/2e0sizd.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><br /></p> text/html 2008-04-13T04:34:00+01:00 hertcity.mihanblog.com آوا بهشون فکر کنید http://hertcity.mihanblog.com/post/109 <p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />آنان که روی از درگاه من برگردانده اند اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است ...</font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i30.tinypic.com/ra4461.jpg" align="baseline" border="0" /><br /></font><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />دیگران به کرده های شما بیشتر توجه دارند تا به گفته های شما.<br /></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i30.tinypic.com/ra4461.jpg" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />به جای آن که بر تاریکی لعنت بفرستی ، شمعی روشن کن!</font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i30.tinypic.com/ra4461.jpg" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />مردم اغلب از نبود وقت، شکایت می کنند؛ در حالی که مشکل اصلی آنها بی هدفی است.</font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i30.tinypic.com/ra4461.jpg" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"></font></p><p align="center"><font color="#ff33ff" size="2"><img hspace="0" src="http://i26.tinypic.com/qnr8ns.jpg" align="baseline" border="0" />بر عمرت حریص تر باش تا بر درهم و دینارت.</font></p><p align="center" /><p align="center" /><p align="center"><img hspace="0" src="http://i28.tinypic.com/2aircbq.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /></p>